Struktura WRC

Zarząd:
Prezes:                        Marta Kowalska
Vice-prezes:              Magdalena Kwaśniewskalogo czerwone-1
Vice-prezes:              Artur Sakowski
Vice-prezes:              Ewa Urbaniak
Vice-prezes:              Dariusz Peszko

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:      Anna Jarosińska
Członek:                    Anna Jarosińska
Członek:                    Bartłomiej Deszcz
Członek:                    Wiktor Adamczewski
Członek:                    Aleksander Żuwalski